Myös Torniossa otetaan käyttöön sosiaalinen luototus

Torniossa aiotaan ottaa sosiaalinen luototus käyttöön ensi kevään aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätettiin keskiviikkona, että sosiaalisten luottojen myöntäminen aloitetaan huhtikuussa, ja ensimmäisen vuoden ajaksi määrärahoja varataan 50 000 euroa. Lautakunnasta pyydettiin kaupunginhallitusta selvittämään, olisiko kaupungin henkilöstöresursseista mahdollista saada henkilö hoitamaan sosiaalisen luototuksen asioita, tai että voitaisiinko toimintaa hoitaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Sosiaalinen luototus on tällä hetkellä käytössä noin kahdessakymmenessä Suomen kunnassa. Luottoja myönnetään mm. oman talouden hallintaan saattamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, sekä myös tavallisempiin tarpeisiin kuten kodin hankintoihin. Sosiaalista luottoa on mahdollista saada vain perustelluista syistä, eikä luottoa myönnetä esimerkiksi hyvätuloisille henkilöille joilla on mahdollisuus saada muualtakin kohtuuehtoista lainaa. Sosiaalista luottoa on esitetty jopa pikavippien korvaajaksi, mutta käytännössä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Sosiaalisen luoton hakeminen on huomattavasti hitaampi ja byrokraattisempi prosessi pikavipin hakemiseen verrattuna. Pikavippejä myönnetään asiakkaille netin välityksellä, ja laina on mahdollista saada tilille vain muutamissa minuuteissa. Pikavippejä myönnetään tarpeeseen kuin tarpeeseen, eivätkä pikavippipalvelut kysele asiakkailtaan haetun lainan käyttötarkoituksesta. Sosiaalista luottoa haetaan paikan päältä ja lainan käyttötarkoitus selvitetään tarkoin. Sosiaalinen luotto on mahdollista saada tilille nopeimmillaankin noin viikon kuluttua lainan hakemisesta. Sosiaalisella luototuksella ei siis mitenkään voida korvata pikavippejä, sillä ovathan nämä lainamuodot suunnattu aivan erilaisiin tarpeisiin. Pikavipit ovat tarkoitettu haettavaksi äkillisten ja tilapäisten rahahuolien hoitamiseen, kuten esimerkiksi eläinlääkärikulujen maksamiseen. Sosiaaliset luotot taas ovat suunnattu ainoastaan pienituloisille henkilöille, jotka tarvitsevat rahoitusta esimerkiksi jonkin välttämättömän kodinkoneen hankintaan. Sosiaaliset luotot ovat yleensä suuruudeltaan maksimissaan 5000 euron lainoja. Takaisinmaksuaikaa luotoille annetaan enimmillään viisi vuotta. Koska sosiaalisen luoton hakijoiden takaisinmaksukyky selvitetään tarkoin, eivät sosiaaliset luotot sovi kaikkein heikko-osaisimpien auttamiseen. Perinteinen pikavippi taas on yleensä noin 50-1000 euron suuruinen, ja vipit maksetaan takaisin keskimäärin noin 30 vuorokauden kuluessa lainan hakemisesta. Pikavipit ovat siis huomattavasti sosiaalisia luottoja lyhytaikaisempia lainoja. Yhteenvetona sosiaalisen luototuksen voitaisiin sanoa olevan erinomainen vaihtoehto tietynlaisissa tilanteissa oleville ihmisille, mutta on täysin varmaa, ettei sosiaalisella luototuksella voitaisi koskaan paikata pikavippien kieltämisen johdosta seuraavaa aukkoa lainamarkkinoilla.